Pro pojištěnce

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Pro pojištěnce

Box - Pro pojištěnce

Запит на оцінку стану здоров’я для цілей Закону № 66/2022 Збірки законів

Čestné prohlášení jiné než blízké pečující osoby o vedení společné domácnosti s osobou závislou/bezmocnou, o níž je/bylo pečováno

Čestné prohlášení o dobách zaměstnání

Čestné prohlášení o době péče o dítě do 4 let věku (péče skončena po 30. červnu 2007)

Čestné prohlášení o pobytu na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska pro aplikaci Výstupové dohody

Čestné prohlášení pozůstalé/jiné osoby o vedení společné domácnosti jiné než blízké pečující osoby s osobou závislou/bezmocnou, o níž bylo pečováno

Čestné prohlášení zahraničního zaměstnavatele

Čestné prohlášení ženy o době péče o dítě do 4 let věku (péče skončena před 1. červencem 2007)

Lékařská zpráva (Japonsko) - tiskopis J/CZ 213

Lékařská zpráva (Korea) - tiskopis CZ/KR 213

89 636 0

Náhradní hlášení (za tiskopis „Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče“)

89 611 5

Náhradní hlášení

Návrh na zahájení řízení o vydání rozhodnutí OSSZ o době a rozsahu péče muže o dítě

Návrh na zahájení řízení o vydání rozhodnutí OSSZ o době a rozsahu péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby, o osobu bezmocnou, o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči

Odhláška z dobrovolné účasti na důchodovém pojištění

Oznámení kvalifikovaného certifikátu (USRCERT)

89 635 0

Oznámení o ukončení poskytování dlouhodobé péče / Odvolání souhlasu s ošetřováním

Oznámení o zastoupení pro účely Žádosti o důchod online

Oznámení o zmocnění k úkonům a službám ČSSZ a Úřadu práce ČR (pro zmocněnou osobu)

Plná moc k úkonům a službám ČSSZ

Plná moc (řízení o přiznání důchodu)

Potvrzení o hospitalizaci dítěte ze zdravotních důvodů na straně dítěte nebo matky dítěte

89 627 8

Potvrzení o nařízení karantény

89 634 2

Potvrzení o trvání / Rozhodnutí o ukončení potřeby dlouhodobé péče

89 622 2

Potvrzení o trvání potřeby ošetřování (péče)

Potvrzení o zdravotním stavu matky dítěte a nároku pojištěnce na peněžitou pomoc v mateřství

Profesní dotazník

Přihláška k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění

Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění zahraničního zaměstnance

89 612 0

Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti

89 632 0

Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče

89 625 8

Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)

Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění

Záznam o úrazu

Žádost o albánský důchod pro žadatele s bydlištěm v České republice - tiskopis CZ/AL 202

Žádost o americký důchod pro žadatele s bydlištěm v České republice

Žádost o australský důchod pro žadatele s bydlištěm v České republice

Žádost o běloruský důchod pro žadatele s bydlištěm v České republice - tiskopis BY/CZ 202

Žádost o český důchod pro žadatele s bydlištěm v Albánii - tiskopis AL/CZ 202

Žádost o český důchod pro žadatele s bydlištěm v Austrálii - tiskopis CZ/AU 202

Žádost o český důchod pro žadatele s bydlištěm v Bělorusku - tiskopis CZ/BY 202

Žádost o český důchod pro žadatele s bydlištěm v Indii - tiskopis CZ/IN 202

Žádost o český důchod pro žadatele s bydlištěm v Izraeli - tiskopis IZR-CZ

Žádost o český důchod pro žadatele s bydlištěm v Japonsku – tiskopis J/CZ 202

Žádost o český důchod pro žadatele s bydlištěm v Kanadě – česko-anglická verze – tiskopis CAN-CZ 1

Žádost o český důchod pro žadatele s bydlištěm v Kanadě – česko-francouzská verze – tiskopis CAN-CZ 1

Žádost o český důchod pro žadatele s bydlištěm v Koreji – tiskopis CZ/KR 202

Žádost o český důchod pro žadatele s bydlištěm v Moldavsku - tiskopis CZ/MD 202

Žádost o český důchod pro žadatele s bydlištěm v Quebeku - tiskopis QUÉ-RTC 3

Žádost o český důchod pro žadatele s bydlištěm v Rusku - tiskopis CZ 202/RU 3.1

Žádost o český důchod pro žadatele s bydlištěm v Sýrii - tiskopis CZ/SY 202

Žádost o český důchod pro žadatele s bydlištěm v Tunisku - tiskopis TN/CZ 202

Žádost o český důchod pro žadatele s bydlištěm v USA - tiskopis CZ/USA 202

89 631 0

Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou)

89 633 0

Žádost o dlouhodobé ošetřovné

Žádost o dorovnávací přídavek podle § 106a zákona č. 155/1995 Sb.

89 102 2

Žádost o důchod z České republiky - pro žadatele s bydlištěm v nesmluvní cizině

Žádost o indický důchod pro žadatele s bydlištěm v České republice

Žádost o informativní osobní list důchodového pojištění

Žádost o izraelský důchod pro žadatele s bydlištěm v České republice

Žádost o japonský důchod pro žadatele s bydlištěm v České republice

Žádost o jednorázovou peněžní částku nahrazující příplatky a zvláštní příspěvek k důchodu

Žádost o kanadský důchod pro žadatele s bydlištěm v České republice

Žádost o korejský důchod pro žadatele s bydlištěm v České republice

Žádost o moldavský důchod pro žadatele s bydlištěm v České republice - tiskopis MD/CZ 202

Žádost o nemocenské při vzniku pracovní neschopnosti v jiném členském státě EU / smluvním státě

89 629 7

Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči)

89 628 5

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského / dětského zařízení (školy)

Žádost o ošetřovné při vzniku potřeby ošetřování (péče) v jiném členském státě EU / smluvním státě

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při bydlišti/pobytu v zahraničí

89 624 12

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče

89 630 8

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství

Žádost o potvrzení albánských dob pojištění - tiskopis CZ/AL 207

Žádost o příplatek k důchodu (PDO)

Žádost o příplatek k důchodu (PPV)

Žádost o přiznání zvláštního příspěvku k důchodu

Žádost o ruský důchod pro žadatele s bydlištěm v České republice - tiskopis RU 3/CZ 202

Žádost o syrský důchod pro žadatele s bydlištěm v České republice - tiskopis SY/CZ 202

Žádost o tuniský důchod pro žadatele s bydlištěm v České republice

Žádost o udělení souhlasu k povolení změny pobytu dočasně práce neschopného pojištěnce v době DPN z důvodu pobytu v cizině

Žádost o úpravu důchodu podle zákona č. 262/2011 Sb.

Žádost o určení použitelných právních předpisů pro zaměstnance, který je současně OSVČ

Žádost o určení použitelných právních předpisů pro zaměstnance

Žádost o uznání za osobu zdravotně znevýhodněnou

Žádost o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby

89 626 7

Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Žádost o změnu způsobu výplaty dávky nemocenského pojištění /vyjma nemocenského/

Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti

Žádost o zvýšení příplatku k důchodu (PDO)

Žádost o zvýšení příplatku k důchodu (PPV)

Žádost o zvýšení starobního důchodu za vychované dítě