Žádost o český důchod pro žadatele s bydlištěm v Rusku - tiskopis CZ 202/RU 3.1

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Žádost o český důchod pro žadatele s bydlištěm v Rusku - tiskopis CZ 202/RU 3.1

Tiskopis slouží osobám s bydlištěm v Rusku, které žádají o český důchod podle Smlouvy mezi ČR a Ruskou federací o sociálním zabezpečení (č. 57/2014 Sb. m. s.). Lze jej uplatnit pro žádost o starobní, invalidní, pozůstalostní důchod.

Vyplněný tiskopis odevzdejte níže uvedené instituci nebo její regionální pobočce podle místa bydliště žadatele:

Pension Fund of the Russian Federation
Shabolovka Street 4
119991 Moscow
RUSSIA

www.pfrf.ru

Tato instituce postoupí Vaši žádost o důchod ČSSZ k vyřízení. V případě potřeby Vás požádá o doplnění dalších informací.

Podrobnější informace o nárocích na důchod podle této Smlouvy naleznete na webových stránkách ČSSZ v sekci Mezinárodní smlouvy.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se