Online služby

Služby pro zaměstnavatele

Box - Služby pro zaměstnavatele

Informace o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance

Přehled zpracovaných podání o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců

Přehled dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců

Služby pro pojištěnce

Box - Služby pro pojištěnce

Informativní důchodová aplikace

Žádost o informativní osobní list důchodového pojištění

Informativní výpočet starobního důchodu