Online služby

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Pro zaměstnavatele

Box - Pro zaměstnavatele

Milostivé léto v podmínkách ČSSZ – zaměstnavatel

Informace o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance

Přehled zpracovaných podání o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců

Pro OSVČ

Box - Pro OSVČ

Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění OSVČ

Stav pohledávek na pojistném, penále a pokutách OSVČ

Informace o zaplaceném pojistném na nemocenské pojištění OSVČ

Pro pojištěnce

Box - Pro pojištěnce

Informativní důchodová aplikace

Žádost o informativní osobní list důchodového pojištění

Informace o stavu a průběhu vyřizování žádosti o dávku nemocenského pojištění