Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Box - Tiskopis

Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Tiskopisem žádá zaměstnankyně o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Tiskopis potvrzuje zaměstnavatel nebo ošetřující lékař. Zaměstnankyně ho předkládá svému zaměstnavateli, který jej předá příslušné OSSZ. Ze strany zaměstnavatele je třeba pro výplatu dávky dále doložit tiskopis Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství, který vyplněný předloží OSSZ.