Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče

Tiskopis vystavuje ošetřující lékař poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče na žádost ošetřované osoby, jejího zákonného zástupce, opatrovníka nebo osoby určené ošetřovanou osobou při vzniku potřeby dlouhodobé péče v den propuštění ošetřované osoby z hospitalizace do domácího prostředí.

I. díl tiskopisu – hlášení OSSZ o vzniku potřeby dlouhodobé péče – odesílá ošetřující lékař poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče příslušné OSSZ.

​​​​​​II. díl tiskopisu – průkaz ošetřované osoby a rozhodnutí o ukončení potřeby dlouhodobé péče – odevzdává ošetřovaná osoba při skončení potřeby dlouhodobé péče ošetřujícímu lékaři poskytovatele zdravotních služeb ambulantní péče, který jej odesílá příslušné OSSZ.

III. díl tiskopisu – potvrzení o vzniku potřeby dlouhodobé péče pro ošetřující osobu – slouží pro potřeby omluvení absence ošetřující osoby v zaměstnání. III. dílem ošetřující osoba pouze prokazuje zaměstnavateli potřebu dlouhodobé péče, ale neodevzdává ho. Ponechá si ho u sebe pro případ vystřídání se v péči.

Tiskopis je k dispozici pouze v tištěné podobě na OSSZ.