Pro pojištěnce

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Pro pojištěnce

Box - Pro pojištěnce

Čestné prohlášení o pobytu na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska pro aplikaci Výstupové dohody

Čestné prohlášení zahraničního zaměstnavatele

Lékařská zpráva (Japonsko) - tiskopis J/CZ 213

Lékařská zpráva (Korea) - tiskopis CZ/KR 213

Žádost o albánský důchod pro žadatele s bydlištěm v České republice - tiskopis CZ/AL 202

Žádost o americký důchod pro žadatele s bydlištěm v České republice

Žádost o australský důchod pro žadatele s bydlištěm v České republice

Žádost o běloruský důchod pro žadatele s bydlištěm v České republice - tiskopis BY/CZ 202

Žádost o český důchod pro žadatele s bydlištěm v Albánii - tiskopis AL/CZ 202

Žádost o český důchod pro žadatele s bydlištěm v Austrálii - tiskopis CZ/AU 202

Žádost o český důchod pro žadatele s bydlištěm v Bělorusku - tiskopis CZ/BY 202

Žádost o český důchod pro žadatele s bydlištěm v Indii - tiskopis CZ/IN 202

Žádost o český důchod pro žadatele s bydlištěm v Izraeli - tiskopis IZR-CZ

Žádost o český důchod pro žadatele s bydlištěm v Japonsku – tiskopis J/CZ 202

Žádost o český důchod pro žadatele s bydlištěm v Kanadě – česko-anglická verze – tiskopis CAN-CZ 1

Žádost o český důchod pro žadatele s bydlištěm v Kanadě – česko-francouzská verze – tiskopis CAN-CZ 1

Žádost o český důchod pro žadatele s bydlištěm v Koreji – tiskopis CZ/KR 202

Žádost o český důchod pro žadatele s bydlištěm v Moldavsku - tiskopis CZ/MD 202

Žádost o český důchod pro žadatele s bydlištěm v Quebeku - tiskopis QUÉ-RTC 3

Žádost o český důchod pro žadatele s bydlištěm v Rusku - tiskopis CZ 202/RU 3.1

Žádost o český důchod pro žadatele s bydlištěm v Sýrii - tiskopis CZ/SY 202

Žádost o český důchod pro žadatele s bydlištěm v Tunisku - tiskopis TN/CZ 202

Žádost o český důchod pro žadatele s bydlištěm v USA - tiskopis CZ/USA 202

89 102 2

Žádost o důchod z České republiky - pro žadatele s bydlištěm v nesmluvní cizině

Žádost o indický důchod pro žadatele s bydlištěm v České republice

Žádost o izraelský důchod pro žadatele s bydlištěm v České republice

Žádost o japonský důchod pro žadatele s bydlištěm v České republice

Žádost o kanadský důchod pro žadatele s bydlištěm v České republice

Žádost o korejský důchod pro žadatele s bydlištěm v České republice

Žádost o moldavský důchod pro žadatele s bydlištěm v České republice - tiskopis MD/CZ 202

Žádost o nemocenské při vzniku pracovní neschopnosti v jiném členském státě EU / smluvním státě

Žádost o ošetřovné při vzniku potřeby ošetřování (péče) v jiném členském státě EU / smluvním státě

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při bydlišti/pobytu v zahraničí

Žádost o potvrzení albánských dob pojištění - tiskopis CZ/AL 207

Žádost o ruský důchod pro žadatele s bydlištěm v České republice - tiskopis RU 3/CZ 202

Žádost o syrský důchod pro žadatele s bydlištěm v České republice - tiskopis SY/CZ 202

Žádost o tuniský důchod pro žadatele s bydlištěm v České republice

Žádost o určení použitelných právních předpisů pro zaměstnance, který je současně OSVČ

Žádost o určení použitelných právních předpisů pro zaměstnance

Žádost o zvýšení starobního důchodu za vychované dítě