Žádost o český důchod pro žadatele s bydlištěm v Japonsku – tiskopis J/CZ 202

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Žádost o český důchod pro žadatele s bydlištěm v Japonsku – tiskopis J/CZ 202

Tiskopis slouží osobám s bydlištěm v Japonsku, které žádají o český důchod podle Smlouvy mezi ČR a Japonskem o sociálním zabezpečení (č. 41/2009 Sb. m. s.). Lze jej uplatnit pro žádost o starobní, invalidní, pozůstalostní důchod.

Vyplněný tiskopis odevzdejte níže uvedené instituci, nebo její regionální pobočce podle místa bydliště žadatele, která postoupí žádost o důchod ČSSZ k vyřízení:

Japan Pension Service
3-5-24 Takaido-nishi
Suginami-ku
Tokyo 168-8505
JAPAN

http://www.nenkin.go.jp/n/www/english/index.jsp

V případě, že žádáte o český invalidní důchod, zajistěte si prosím i vyplnění Lékařské zprávy (Japonsko) - tiskopis J/CZ 213.

​​​​​​​Podrobnější informace o nárocích na důchod podle této Smlouvy naleznete na webových stránkách ČSSZ v sekci Mezinárodní smlouvy.

V případě, že žádáte o invalidní důchod z České republiky, zajistěte si prosím vyplnění Lékařské zprávy (Japonsko) - tiskopis J/CZ 213. Pokyny pro jeho vyplnění naleznete v přiloženém Manuálu. Japonská strana následně zašle Vaši žádost o český důchod spolu s potvrzením o Vašich dobách pojištění v Japonsku, případně s vyplněnou Lékařskou zprávou (Japonsko) - tiskopis J/CZ 213, ČSSZ. V případě potřeby Vás požádá o doplnění dalších informací.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se