Lékařská zpráva (Korea) - tiskopis CZ/KR 213

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Lékařská zpráva (Korea) - tiskopis CZ/KR 213

Tiskopis je určen pro potřeby posouzení zdravotního stavu osob, které pobývají v Koreji a žádají o český invalidní důchod podle Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi ČR a Korejskou republikou (č. 80/2008 Sb. m. s.), případně tento důchod již pobírají.

Tiskopis vyplňuje ošetřující lékař žadatele. Po vyplnění se tiskopis připojuje k Žádosti o český důchod pro žadatele s bydlištěm v Koreji – tiskopis CZ/KR 202.

Podrobnější informace o nárocích na důchod podle této Smlouvy naleznete na webových stránkách ČSSZ v sekci Mezinárodní smlouvy.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se