Pro lékaře

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Pro lékaře

Box - Pro lékaře

89 608 7

Hlášení ošetřujícího lékaře

Lékařský nález pro posouzení zdravotního stavu ve věcech sociálního zabezpečení

89 636 0

Náhradní hlášení (za tiskopis „Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče“)

89 611 5

Náhradní hlášení

Oznámení kvalifikovaného certifikátu (USRCERT)

Oznámení poskytovatele zdravotních služeb o používání / zrušení používání kvalifikovaných elektronických podpisů jeho lékaři

Podrobná lékařská zpráva (Detailed Medical Report)

Potvrzení o hospitalizaci dítěte ze zdravotních důvodů na straně dítěte nebo matky dítěte

89 627 8

Potvrzení o nařízení karantény

89 634 2

Potvrzení o trvání / Rozhodnutí o ukončení potřeby dlouhodobé péče

89 622 2

Potvrzení o trvání potřeby ošetřování (péče)

Potvrzení o zdravotním stavu matky dítěte a nároku pojištěnce na peněžitou pomoc v mateřství

Pověření / zrušení pověření lékaře k elektronické komunikaci za poskytovatele zdravotních služeb prostřednictvím aplikace eNeschopenka (ePortál ČSSZ)

89 612 0

Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti

89 632 0

Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče

89 625 8

Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)

Základní lékařská zpráva (Basic Medical Report)

89 630 8

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství

Žádost o přidělení / ukončení platnosti identifikačního čísla pracoviště pro elektronická podání (IČPE) pro účely eNeschopenky

Žádost o udělení souhlasu k povolení možnosti volit dobu vycházek podle aktuálního zdravotního stavu pojištěnce

Žádost o udělení souhlasu k povolení změny pobytu dočasně práce neschopného pojištěnce v době DPN z důvodu pobytu v cizině

89 626 7

Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Žádost ošetřujícího lékaře o udělení souhlasu k uznání dočasné pracovní neschopnosti v období 7 dnů po ukončení předchozí dočasné pracovní neschopnosti orgánem nemocenského pojištění

Žádost ošetřujícího lékaře o udělení souhlasu ke zpětnému uznání dočasné pracovní neschopnosti