Plná moc (řízení o přiznání důchodu)

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Plná moc (řízení o přiznání důchodu)

Tiskopis slouží k prokázání rozsahu zastoupení žadatele o dávku důchodového pojištění (tj. zmocnitele), který si může vybrat ze dvou možností. Zmocnitel buď pověřuje sepsáním žádosti o dávku důchodového pojištění jinou fyzickou osobu (zmocněnce); v takovém případě je zmocnění omezeno pouze na podání žádosti. Žadatel o dávku důchodového pojištění může rovněž zvolit druhou možnost, jíž je zastoupení pro celé řízení o přiznání dávky důchodového pojištění (tj. rozhodnutí ve věci, event. další korespondence, budou doručeny zmocněnci, který je současně oprávněn podat námitky proti rozhodnutí a činit další úkony ve správním řízení).

Zmocněnec vyplněný tiskopis předkládá osobně na místně příslušné OSSZ v souvislosti s podáním žádosti o důchod oprávněné osoby (zmocnitele). Tiskopis může být zmocnitelem (žadatelem) po jeho přihlášení se k ePortálu ČSSZ (přihlášení je možné datovou schránkou nebo prostřednictvím NIA, tj. eObčankou či uživatelským účtem) rovněž odeslán elektronicky na místně příslušnou OSSZ (místní příslušnost se v daném případě řídí místem trvalého pobytu žadatele).

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se