Žádost o běloruský důchod pro žadatele s bydlištěm v České republice - tiskopis BY/CZ 202

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Žádost o běloruský důchod pro žadatele s bydlištěm v České republice - tiskopis BY/CZ 202

Tiskopis slouží osobám s bydlištěm v České republice, které žádají o běloruský důchod podle Smlouvy mezi ČR a Běloruskou republikou o důchodovém zabezpečení (č. 47/2019 Sb. m. s.). Lze jej uplatnit pro žádost o starobní důchod, invalidní důchod, důchod za výsluhu let a důchod pro ztrátu živitele.

Tiskopis vyplňte hůlkovým písmem nebo elektronicky. Vyplněný tiskopis odevzdejte na příslušné OSSZ. Tato instituce postoupí Vaši žádost o důchod na adresu:

ČSSZ
Křížová 25
225 08 Praha 5
Česká republika

www.cssz.cz

ČSSZ k tiskopisu připojí potvrzení o Vašich dobách pojištění v České republice a po případném doplnění dalších potřebných údajů vše odešle běloruskému nositeli pojištění.

Podrobnější informace o nárocích na důchod podle této Smlouvy naleznete na webových stránkách ČSSZ v sekci Mezinárodní smlouvy.