Kontrola nastavení počítače

Kontrola nastavení počítače

Box - Obsah
JavaScript
Vypnutý!
Mobilní platforma
FormApps Mobile
Java
Java applet
ActiveX
FormApps Plug-in
NPAPI plugin
Rozšíření prohlížeče
FormApps Signing extension
Cookies
Čas v počítači

OS
Prohlížeč
Adobe Reader
Browser PDF viewer
Vyskakující okna

Celkový výsledek
Zobrazit modalni okno