Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)

Tiskopis vystavuje výhradně ošetřující lékař v případě vzniku potřeby ošetřování (péče). Tiskopis má 2 díly. I. díl tiskopisu – rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) – žádost o ošetřovné – podávají zaměstnanci u svého zaměstnavatele, který žádost předá spolu s potřebnými podklady pro výplatu této dávky příslušné OSSZ. II. díl tiskopisu – rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče) – vydává ošetřující lékař, který vyznačí datum skončení potřeby ošetřování nemocného člena domácnosti (péče o dítě). Zaměstnanec neprodleně vyplní část B na druhé straně tiskopisu a odevzdá tento doklad neprodleně svému zaměstnavateli, který jej po doplnění části C doručí příslušné OSSZ.

Tiskopis je k dispozici v tištěné podobě na OSSZ.