Žádost o český důchod pro žadatele s bydlištěm v Sýrii - tiskopis CZ/SY 202

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Žádost o český důchod pro žadatele s bydlištěm v Sýrii - tiskopis CZ/SY 202

Tiskopis slouží osobám s bydlištěm v Sýrii, které žádají o český důchod podle Smlouvy mezi ČR a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení (č. 20/2020 Sb. m. s.). Lze jej uplatnit pro žádost o starobní, invalidní a pozůstalostní důchod.

Vyplněný tiskopis odevzdejte níže uvedené instituci nebo její regionální pobočce podle místa bydliště žadatele:

General Establishment of Social Insurance
Port Said
P. O. Box 2684
Damascus (SYRIA)

Tato instituce postoupí Vaši žádost o důchod ČSSZ k vyřízení. V případě potřeby Vás požádá o doplnění dalších informací.

Podrobnější informace o nárocích na důchod podle této Smlouvy naleznete na webových stránkách ČSSZ v sekci Mezinárodní smlouvy.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se