Žádost o nemocenské při vzniku pracovní neschopnosti v jiném členském státě EU / smluvním státě

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Žádost o nemocenské při vzniku pracovní neschopnosti v jiném členském státě EU / smluvním státě

Tiskopisem pojištěnec uplatňuje nárok na nemocenské v případě, že jeho dočasná pracovní neschopnost vznikla v jiném členském státě EU nebo smluvním státě, byla potvrzena ošetřujícím lékařem v tomto státě a zároveň je delší než 14 kalendářních dní.

K žádosti je třeba přiložit potvrzení ošetřujícího lékaře z jiného členského státu EU / smluvního státu o době dočasné pracovní neschopnosti a doklady předat zaměstnavateli. OSVČ vše předává příslušné OSSZ.

Poučení
Touto žádostí se uplatňuje nárok na nemocenské v případě, že dočasná pracovní neschopnost pojištěnce vznikla v jiném členském státě Evropské unie nebo smluvním státě a byla potvrzena ošetřujícím lékařem v tomto státě. K žádosti je třeba přiložit potvrzení ošetřujícího lékaře z jiného členského státu EU / smluvního státu o době dočasné pracovní neschopnosti a doklady předat zaměstnavateli (osoba samostatně výdělečně činná příslušné okresní / Pražské / Městské správě sociálního zabezpečení).

Nemocenské se vyplácí stejným způsobem, jakým je pojištěnci hrazena mzda nebo plat zaměstnavatelem a tento způsob sděluje OSSZ zaměstnavatel. O změnu způsobu výplaty nemocenského může pojištěnec písemně požádat příslušnou OSSZ, k tomu může využít tiskopis Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti. Na žádost pojištěnce se nemocenské vyplácí na účet příjemce dávky u peněžního ústavu v České republice nebo v hotovosti na adresu příjemce v České republice prostřednictvím držitele poštovní licence, tj. poštovní poukázkou. V případě výplaty dávky v hotovosti hradí náklady za doručení příjemce nemocenského.

Na základě žádosti pojištěnce se nemocenské vyplácí do ciziny jen na účet pojištěnce u banky v cizině. Náklady této výplaty platí příjemce nemocenského. V tomto případě je třeba uvést číslo účtu ve tvaru IBAN, název účtu příjemce, název, adresu a stát banky v cizině, ID kód banky a typ ID banky (např. BIC SWIFT kód). Výše nákladů na výplatu dávky v takovém případě činí při výplatě do státu Evropské unie 60 Kč, při výplatě do jiného zahraničního státu je individuální a může se pohybovat od 150 do 800 Kč. Zprostředkující banky mohou dále připočítat i své výlohy. K přiznání a poskytování nemocenského při dočasné pracovní neschopnosti pro úraz je třeba, aby zaměstnanec osvědčil a stručně vylíčil, jak k úrazu došlo. Za tím účelem lze využít tiskopis Záznam o úrazu.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se