Plná moc ke službám a tiskopisům ČSSZ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Plná moc ke službám a tiskopisům ČSSZ

Zaměstnavatel, OSVČ, nebo Pojištěnec může za pomocí tiskopisu vystavit plnou moc k zastupování ke všem úkonům, službám a tiskopisům, nebo jen k vybraným službám a tiskopisům ČSSZ.

Vyplněný tiskopis bude po odeslání zaevidován v elektronické spisové službě a příslušná OSSZ následně zaeviduje nadefinované zmocnění do systému ČSSZ.

Upozorňujeme, že pro klienty přihlášené do ePortálu, je k dispozici funkce Správa plných mocí, ve které můžete Plnou moc přímo zadat, zrušit či upravovat její rozsah.

Plnou moc je možné udělit ke všem/vybraným podáním a jiným úkonům vůči OSSZ/ČSSZ. Udělené zmocnění se ovšem nevztahuje na oprávnění činit úkony v rámci případného správního či jiného řízení, v jehož důsledku je vydáváno rozhodnutí.

Upozorňujeme, že ke zmocnění fyzické osoby (FO) k online službám ePortálu určeným zaměstnavatelům nebo OSVČ nepostačuje pověření v rámci datových schránek. FO je třeba zmocnit prostřednictvím Správy plných mocí nebo tohoto formuláře (případně je možné doložit vystavenou plnou moc).

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se