Plná moc k úkonům a službám ČSSZ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Plná moc k úkonům a službám ČSSZ

Plnou moc v elektronické podobě lze vyplnit v aplikaci Správa plných mocí.

Zaměstnavatel, OSVČ, nebo Pojištěnec může vystavit plnou moc k zastupování ke všem nebo k vybraným úkonům a službám ČSSZ a Úřadu práce ČR. U již zaevidované plné moci je možné upravovat její rozsah, nebo je možné plnou moc dle potřeby případně zrušit.

Udělené zmocnění se nevztahuje na oprávnění činit úkony v rámci případného správního či jiného řízení, v jehož důsledku je vydáváno rozhodnutí.

Upozorňujeme, že ke zmocnění fyzické osoby (FO) k online službám ePortálu určeným zaměstnavatelům nebo OSVČ nepostačuje pověření v rámci datových schránek. FO je třeba zmocnit prostřednictvím aplikace Správa plných mocí. Pokud to není možné, tak prostřednictvím PDF formuláře Plná moc k úkonům a službám ČSSZ. To ovšem neplatí pro zaměstnavatele, kteří udělení oprávnění sdělují výhradně prostřednictvím aplikace Správa plných mocí.