Žádost o český důchod pro žadatele s bydlištěm v Bělorusku - tiskopis CZ/BY 202

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Žádost o český důchod pro žadatele s bydlištěm v Bělorusku - tiskopis CZ/BY 202

Tiskopis slouží osobám s bydlištěm v Bělorusku, které žádají o český důchod podle Smlouvy mezi ČR a Běloruskou republikou o důchodovém zabezpečení (č. 47/2019 Sb. m. s.). Lze jej uplatnit pro žádost o starobní, invalidní, pozůstalostní důchod.

Vyplněný tiskopis odevzdejte běloruskému nositeli pojištění, kterým je místně příslušný územní orgán úřadu práce, zaměstnanosti a sociální ochrany. Běloruský nositel pojištění vystaví potvrzení o Vašich dobách pojištění v Bělorusku a zašle oba tiskopisy, s případnými dalšími doklady, Fondu sociální ochrany obyvatelstva Ministerstva práce a sociální ochrany, který zajistí další potřebné administrativní úkony a postoupí Vaši žádost o důchod ČSSZ k vyřízení.

Podrobnější informace o nárocích na důchod podle této Smlouvy naleznete na webových stránkách ČSSZ v sekci Mezinárodní smlouvy.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se