Oznámení o zmocnění ke službám a tiskopisům ČSSZ (pro zmocněnou osobu)

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Oznámení o zmocnění ke službám a tiskopisům ČSSZ (pro zmocněnou osobu)

Tiskopisem zmocněná FO nebo PO sděluje, že byla jiným subjektem zmocněna ke všem úkonům, službám a tiskopisům, nebo jen k vybraným službám a tiskopisům ČSSZ. Zároveň je možné tiskopisem určit zaměstnance, kteří budou za zmocnitele v rámci zmocnění využívat vybrané služby a tiskopisy ČSSZ určené pro zaměstnavatele. Současně ale budou tito určení zaměstnanci moci činit úkony i za Vás jakožto zaměstnavatele. Upozorňujeme, že pokud byla zmocnitelem OSVČ, budou za ni Vaši určení zaměstnanci moci činit veškeré elektronické úkony.

K tiskopisu je možné připojit kopii plné moci, pokud již nebyla předána OSSZ dříve, nebo pokud nebyla zmocnitelem zaevidována přes Správu plných mocí na ePortálu ČSSZ dostupnou po jeho přihlášení.

Vyplněný tiskopis bude po odeslání zaevidován v elektronické spisové službě a příslušná OSSZ následně vytvoří  zmocnění v systému ČSSZ.

1.  Upozorňujeme, že zmocněné právnické osobě není umožněno využívat služeb ePortálu za jiný subjekt, umožněno je jen zasílání formulářů e-Podání a ostatních tiskopisů.

2.  Pro využívání služeb ePortálu ČSSZ za zmocnitele (např. Přehled dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců) je tak nutné určit fyzickou osobu (zaměstnance), která pak bude využívat služby dle stanoveného rozsahu oprávnění, a to za pomocí vlastních přihlašovacích prostředků:

3.  Zmocněná FO nebo PO přihlášená k ePortálu ČSSZ může v části Správa plných mocí spravovat zmocnění vystavené svým zaměstnancům.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se