Tiskopisy

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Pro zaměstnavatele

Box - Pro zaměstnavatele

Přehled o výši pojistného od ledna 2023

Zjistit více

Příloha k žádosti o dávku (NEMPRI)

Zjistit více

Evidenční list důchodového pojištění od roku 2012

Zjistit více

Pro OSVČ

Box - Pro OSVČ

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2023

Zjistit více

Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Zjistit více

Oznámení OSVČ o ukončení výkonu samostatné výdělečné činnosti

Zjistit více

Pro pojištěnce

Box - Pro pojištěnce

Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou)

Zjistit více

Žádost o informativní osobní list důchodového pojištění

Zjistit více

Žádost o určení použitelných právních předpisů pro zaměstnance

Zjistit více

Pro lékaře

Box - Pro lékaře

Oznámení kvalifikovaného certifikátu (USRCERT)

Zjistit více

Lékařský nález pro posouzení zdravotního stavu ve věcech sociálního zabezpečení

Zjistit více

Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti

Zjistit více

Pro poživatele důchodu

Box - Pro poživatele důchodu

Žádost o zvýšení starobního důchodu v souvislosti s výkonem výdělečné činnosti

Zjistit více

Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice - majitel účtu

Zjistit více

Hlášení změny adresy nebo jména a příjmení

Zjistit více

Pro zařízení sociálních služeb

Box - Pro zařízení sociálních služeb

Žádost o provádění výplaty dávek důchodového pojištění dle § 116c zákona č. 582/1991 Sb.

Zjistit více

Hlášení o úmrtí klienta/klientky v zařízení sociálních služeb

Zjistit více

Hlášení o ukončení pobytu klienta/klientky v zařízení sociálních služeb

Zjistit více