Žádost o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Žádost o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby

Prostřednictvím formuláře si pojištěnec žádá o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby (§ 27 zákona č. 187/2006 Sb.), s tím, že na základě vyjádření lékaře orgánu nemocenského pojištění bude příslušnou OSSZ vydáno rozhodnutí o přiznání či nepřiznání nemocenského po uplynutí podpůrčí doby.

Žádost o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby lze podat nejpozději do 3 měsíců ode dne, kterým podpůrčí doba uplynula (§ 145 odst. 3 zákona č. 187/2006 Sb.). Je-li žádost podána dříve než 1 měsíc před uplynutím podpůrčí doby, běží lhůta pro vydání rozhodnutí od počátku 1 měsíce přede dnem, kterým podpůrčí doba uplyne (§ 147 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb.).

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se