Pro OSVČ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Pro OSVČ

Box - Pro OSVČ

Informace o zaplaceném pojistném na nemocenské pojištění OSVČ

Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění OSVČ

Inventura pohledávek OSVČ za kalendářní rok – historické údaje do roku 2020

Milostivé léto v podmínkách ČSSZ – OSVČ

Potvrzení o bezdlužnosti fyzických osob – OSVČ a zaměstnavatelů

Správa plných mocí