Přihláška k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Přihláška k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění

Tiskopisem se může osoba starší 18 let dobrovolně přihlásit k účasti na důchodovém pojištění. Tento institut umožňuje účast na pojištění zejména v případech, ve kterých není občan účasten povinného důchodového pojištění.

Více o institutu dobrovolné účasti na pojištění naleznete na webu ČSSZ.

Další informace k vyplnění tiskopisu najdete v dokumentu „Poučení k tiskopisu Přihláška k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění“.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se