Žádost o uznání za osobu zdravotně znevýhodněnou

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Žádost o uznání za osobu zdravotně znevýhodněnou

Prostřednictvím tiskopisu podává osoba žádající přiznání statusu osoby zdravotně znevýhodněné návrh na zahájení řízení, na jehož základě příslušná OSSZ vydává rozhodnutí, zda se jedná o osobu zdravotně znevýhodněnou.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se