Žádost o korejský důchod pro žadatele s bydlištěm v České republice

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Žádost o korejský důchod pro žadatele s bydlištěm v České republice

Tiskopisy slouží osobám s bydlištěm v České republice, které žádají o korejský důchod podle Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi ČR a Korejskou republikou (č. 80/2008 Sb. m. s.).

Tiskopis KR/CZ 2 – Žádost o korejské dávky slouží pro uplatnění žádosti o korejský starobní, invalidní, pozůstalostní důchod, důchod pro rozvedené nebo odloučené, korejskou jednorázovou dávku.

Tiskopis KR/CZ 2A – Lékařská zpráva slouží jako příloha k tiskopisu KR/CZ 2 v případě, kdy žadatel uplatní žádost o korejský invalidní důchod.

Tiskopis (tiskopisy) vyplňte hůlkovým písmem nebo elektronicky. Vyplněný tiskopis (vyplněné tiskopisy) odevzdejte na příslušné OSSZ. Tato instituce postoupí Vaši žádost o důchod na adresu:

ČSSZ
Křížová 25
225 08 Praha 5
Česká republika

www.cssz.cz

ČSSZ k tiskopisu (tiskopisům) připojí potvrzení o Vašich dobách pojištění v České republice a po případném doplnění dalších potřebných údajů vše odešle korejskému nositeli pojištění. Korejský nositel pojištění se na Vás případně může obrátit (písemně, telefonicky, e-mailem), pokud bude potřeba upřesnit nebo doplnit nějaké informace.

Podrobnější informace o nárocích na důchod podle této Smlouvy naleznete na webových stránkách ČSSZ v sekci Mezinárodní smlouvy.