Žádost o japonský důchod pro žadatele s bydlištěm v České republice

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Žádost o japonský důchod pro žadatele s bydlištěm v České republice

Tiskopisy slouží osobám s bydlištěm v České republice, které žádají o japonský důchod podle Smlouvy mezi ČR a Japonskem o sociálním zabezpečení (č. 41/2009 Sb. m. s.).

Tiskopis CZ/J 1 – Žádost o starobní/invalidní důchod slouží k uplatnění žádosti o japonský starobní, invalidní důchod.
Návod pro vyplnění žádosti CZ/J 1 slouží jako pomůcka pro vyplnění tiskopisu CZ/J 1.

Tiskopis CZ/J 2 – Žádost o pozůstalostní důchod slouží k uplatnění žádosti o japonský pozůstalostní důchod.
Návod pro vyplnění žádosti CZ/J 2 slouží jako pomůcka pro vyplnění tiskopisu CZ/J 2.

Tiskopis vyplňte hůlkovým písmem nebo elektronicky. Vyplněný tiskopis odevzdejte na příslušné OSSZ. Tato instituce postoupí Vaši žádost o důchod na adresu:

ČSSZ
Křížová 25
225 08 Praha 5
Česká republika

www.cssz.cz

ČSSZ k tiskopisu připojí potvrzení o Vašich dobách pojištění v České republice a po případném doplnění dalších potřebných údajů vše odešle japonskému nositeli pojištění. Japonský nositel pojištění se na Vás v případě žádosti o invalidní důchod obrátí se žádostí o doplnění potřebných informací týkajících se Vašeho zdravotního stavu.

Podrobnější informace o nárocích na důchod podle této Smlouvy naleznete na webových stránkách ČSSZ v sekci Mezinárodní smlouvy.