Pro zaměstnavatele

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Pro zaměstnavatele

Box - Pro zaměstnavatele

Čestné prohlášení o pobytu na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska pro aplikaci Výstupové dohody

Čestné prohlášení zahraničního zaměstnavatele

Evidenční list důchodového pojištění od roku 2012

89 127 10

Hlášení o zaměstnání poživatele předčasného starobního důchodu

89 115 2

Hlášení pracovního úrazu pro uplatnění nároku z důchodového pojištění

89 637 0

Hlášení zaměstnavatele /osoby dobrovolně nemocensky pojištěné/ při ukončení pracovní neschopnosti

89 501 4

Odhláška z registru zaměstnavatelů

Oznámení kvalifikovaného certifikátu (USRCERT)

Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) 2022

Oznámení o zmocnění k úkonům a službám ČSSZ a Úřadu práce ČR (pro zmocněnou osobu)

Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance

Plná moc k úkonům a službám ČSSZ

89 627 8

Potvrzení o nařízení karantény

Potvrzení o počtu směn v zaměstnání zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky hasičského záchranného sboru podniku

Potvrzení o studiu (o teoretické a praktické přípravě) pro účely důchodového pojištění

89 634 2

Potvrzení o trvání / Rozhodnutí o ukončení potřeby dlouhodobé péče

89 622 2

Potvrzení o trvání potřeby ošetřování (péče)

Potvrzení o výkonu zaměstnání se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech (podle § 37 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb. a § 4 nařízení vlády č. 363/2009 Sb.)

Potvrzení o vyplacených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

89 620 3

Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství

Potvrzení zaměstnavatele o úhrnu vyměřovacích základů, z nichž bylo sráženo pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Potvrzení zaměstnavatele při podání žádosti o důchod jeho zaměstnance

Přehled o výši pojistného od ledna 2023

89 500 5

Přihláška do registru zaměstnavatelů

89 505 0

Přihláška k nemocenskému pojištění - odhláška

89 621 15

Příloha k žádosti o dávku (NEMPRI) platná do 31. 12. 2019

89 621 16

Příloha k žádosti o dávku (NEMPRI)

89 612 0

Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti

89 632 0

Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče

89 625 8

Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)

Žádost o nemocenské při vzniku pracovní neschopnosti v jiném členském státě EU / smluvním státě

89 628 5

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského / dětského zařízení (školy)

Žádost o ošetřovné při vzniku potřeby ošetřování (péče) v jiném členském státě EU / smluvním státě

Žádost o úhradu poskytnuté náhrady mzdy (platu) při pracovním volnu souvisejícím s akcí pro děti a mládež

Žádost o určení použitelných právních předpisů pro zaměstnance, který je současně OSVČ

Žádost o určení použitelných právních předpisů pro zaměstnance

89 626 7

Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Žádost o zasílání / zrušení zasílání informací o dočasných pracovních neschopnostech zaměstnanců

Žádost zaměstnavatele o povolení placení dlužného pojistného a penále ve splátkách