Žádost o indický důchod pro žadatele s bydlištěm v České republice

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Žádost o indický důchod pro žadatele s bydlištěm v České republice

Tiskopisy slouží osobám s bydlištěm v České republice, které žádají o indický důchod podle Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi ČR a Indickou republikou (č. 45/2014 Sb. m. s.).

Tiskopis CZ/IN 4 – Žádost o indický starobní důchod nebo pozůstalostní důchod nebo důchod pro osoby trvale plně invalidní slouží pro uplatnění žádosti o indický starobní, invalidní, pozůstalostní důchod. Pokud pojištěnec přispíval i do zaměstnaneckého fondu, je třeba k tiskopisu CZ/IN 4 připojit vyplněný tiskopis CZ/IN 1 (k žádosti o indický starobní či invalidní důchod) nebo tiskopis CZ/IN 2 (k žádosti o indický pozůstalostní důchod).

Tiskopis CZ/IN 1 – Žádost o dávku z indického spořícího fondu uplatněná členem slouží pro uplatnění žádosti o dávku z indického spořícího fondu, pokud byl pojištěnec účasten spoření v tomto fondu. Vyplněný tiskopis CZ/IN 1 se připojuje k tiskopisu CZ/IN 4, tj. k žádosti o indický starobní či invalidní důchod.

Tiskopis CZ/IN 2 – Žádost o dávku z indického spořícího fondu uplatněná pozůstalým slouží pro uplatnění žádosti o dávku z indického spořícího fondu, pokud byl zemřelý pojištěnec účasten spoření v tomto fondu. Vyplněný tiskopis CZ/IN 2 se připojuje k tiskopisu CZ/IN 4, tj. k žádosti o indický pozůstalostní důchod.

Tiskopis CZ/IN 3 – Žádost o jednorázovou výplatu dávek z indického zaměstnaneckého penzijního systému slouží k uplatnění žádosti o jednorázovou výplatu dávek z indického zaměstnaneckého penzijního systému, o kterou může požádat pojištěnec v případě, že nedosáhl 50 let věku a nadále nebude v Indii pracovat.

Tiskopis CZ/IN 5 – Žádost pozůstalé osoby o indické zajišťovací dávky slouží k uplatnění žádosti o indické zajišťovací dávky, o které může požádat pozůstalá osoba (jenž má nárok na tyto dávky) v případě, že pojištěnec zemře v průběhu zaměstnání.

Tiskopis (tiskopisy) vyplňte hůlkovým písmem nebo elektronicky.Vyplněný tiskopis (vyplněné tiskopisy) odevzdejte na příslušné OSSZ. Tato instituce postoupí Vaši žádost o důchod na adresu:

ČSSZ
Křížová 25
225 08 Praha 5
Česká republika

www.cssz.cz

ČSSZ k tiskopisu (tiskopisům) připojí potvrzení o Vašich dobách pojištění v České republice a po případném doplnění dalších potřebných údajů vše odešle indickému nositeli pojištění. Indický nositel pojištění se na Vás případně může obrátit (písemně, telefonicky, e-mailem), pokud bude potřeba upřesnit nebo doplnit nějaké informace.

Podrobnější informace o nárocích na důchod podle této Smlouvy naleznete na webových stránkách ČSSZ v sekci Mezinárodní smlouvy.