Čestné prohlášení o dobách zaměstnání

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Čestné prohlášení o dobách zaměstnání

Tiskopis je určen žadatelům o důchod nebo o úpravu důchodu k prokázání doby pojištění (zaměstnání) čestným prohlášením, nelze-li tuto dobu prokázat jinak. Svědci prostřednictvím tiskopisu čestně prohlašují všechny skutečnosti související s prokázáním doby pojištění nebo zaměstnání žadatele uvedené v prohlášení, které jsou jim známy.

​​​​​​Tiskopis je možné využít k čestnému prohlášení o dobách zaměstnání do 31. 12. 1995 i k čestnému prohlášení o dobách pojištění po 31. 12. 1995.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se