Čestné prohlášení zahraničního zaměstnavatele

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Čestné prohlášení zahraničního zaměstnavatele

Tiskopis se používá jako příloha k žádosti o výjimku z příslušnosti k cizím právním předpisům. Zahraniční zaměstnavatel tiskopisem potvrzuje, že bude za uvedeného zaměstnance v případě udělení výjimky z příslušnosti k cizím právním předpisům sociálního zabezpečení, podle evropských koordinačních nařízení nebo příslušné mezinárodní smlouvy, odvádět pojistné do českého systému sociálního zabezpečení.

​​​​​​Více o určení státu pojištění ve vztahu k evropským koordinačním nařízením naleznete na webu ČSSZ.

​​​​​​Více o určení státu pojištění ve vztahu k mezinárodním smlouvám o sociálním zabezpečení, které Česká republika uzavřela, naleznete na webu ČSSZ.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se