Žádost o ruský důchod pro žadatele s bydlištěm v České republice - tiskopis RU 3/CZ 202

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Žádost o ruský důchod pro žadatele s bydlištěm v České republice - tiskopis RU 3/CZ 202

Tiskopis slouží osobám s bydlištěm v České republice, které žádají o ruský důchod podle Smlouvy mezi ČR a Ruskou federací o sociálním zabezpečení (č. 57/2014 Sb. m. s.). Lze jej uplatnit pro žádost o starobní, invalidní, pozůstalostní důchod.

Tiskopis vyplňte hůlkovým písmem nebo elektronicky. Vyplněný tiskopis odevzdejte na příslušné OSSZ. Tato instituce postoupí Vaši žádost o důchod na adresu:

ČSSZ
Křížová 25
225 08 Praha 5
Česká republika

www.cssz.cz

ČSSZ k tiskopisu připojí potvrzení o Vašich dobách pojištění v ČR a po případném doplnění dalších potřebných údajů vše odešle ruskému nositeli pojištění (Penzijní fond Ruské federace).

Podrobnější informace o nárocích na důchod podle této Smlouvy naleznete na webových stránkách ČSSZ v sekci Mezinárodní smlouvy.