Žádost o český důchod pro žadatele s bydlištěm v Kanadě – česko-francouzská verze – tiskopis CAN-CZ 1

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Žádost o český důchod pro žadatele s bydlištěm v Kanadě – česko-francouzská verze – tiskopis CAN-CZ 1

Tiskopis slouží osobám s bydlištěm v Kanadě, které žádají o český důchod podle Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi ČR a Kanadou (č. 1/2003 Sb. m. s.). Lze jej uplatnit pro žádost o starobní, invalidní, pozůstalostní důchod.

Vyplněný tiskopis odevzdejte níže uvedené instituci, nebo její regionální pobočce podle místa bydliště žadatele, která ČSSZ postoupí žádost o důchod k vyřízení:

Operations internationales – AB
Service Canada
P.O. Box 2710, Main Station
Edmonton, Alberta T5J 2G4
CANADA

www.servicecanada.gc.ca

Podrobnější informace o nárocích na důchod podle této Smlouvy naleznete na webových stránkách ČSSZ v sekci Mezinárodní smlouvy.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se