Profesní dotazník

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Profesní dotazník

Tiskopis slouží pro doložení údajů o dosaženém vzdělání, zkušenostech a znalostech a o předchozích výdělečných činnostech při řízení ve věci invalidního důchodu a přiznání statusu osoby zdravotně znevýhodněné, ale též pro potřeby posouzení zdravotního stavu pro účely zákona o nemocenském pojištění. Vyplňuje jej občan, který žádá o invalidní důchod či změnu (zvýšení) stupně invalidity nebo jehož zdravotní stav má být posouzen v rámci kontrolní lékařské prohlídky nebo žadatel o status osoby zdravotně znevýhodněné, ale též např. žadatel o prodloužení výplaty nemocenského po uplynutí podpůrčí doby.

Na základě žádosti posudkového lékaře má občan povinnost tiskopis vyplnit. Nesplní-li občan tuto povinnost v rámci řízení o posouzení zdravotního stavu, následkem může být přerušení řízení nebo zastavení výplaty invalidního důchodu.

Tiskopis lze podat písemně nebo odeslat elektronicky prostřednictvím datové schránky občana do datové schránky příslušné OSSZ či podepsat uznávaným elektronickým podpisem.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se