Potvrzení o zdravotním stavu matky dítěte a nároku pojištěnce na peněžitou pomoc v mateřství

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Potvrzení o zdravotním stavu matky dítěte a nároku pojištěnce na peněžitou pomoc v mateřství

Tiskopis je určen pro pojištěnce (otce dítěte či manžela ženy, která dítě porodila) jako příloha k tiskopisu Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče v případě, kdy žena nemůže nebo nesmí o dítě pečovat pro závažné dlouhodobé onemocnění, a proto o toto dítě přebírá péči.

Tuto skutečnost osvědčuje na tiskopisu ošetřující lékař (v souladu s ustanovením § 67 písm. d) zákona č. 187/2006 Sb.), a to pouze v případě, že matka dítěte není účastna na nemocenském pojištění (tedy není zaměstnaná).

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se