Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění zahraničního zaměstnance

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění zahraničního zaměstnance

Tiskopisem se k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění přihlašuje zaměstnanec činný na území ČR ve prospěch zahraničního zaměstnavatele, který má sídlo na území státu, s nímž ČR neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení a který nemá sídlo na území ČR.

Tiskopis musí obsahovat den, od kterého se zahraniční zaměstnanec přihlašuje k účasti na nemocenském pojištění, datum vzniku účasti na dobrovolném důchodovém pojištění v ČR, a další údaje, které OSSZ potřebuje pro provádění nemocenského pojištění. Účast na pojištění vzniká dnem, který zahraniční zaměstnanec uvedl v přihlášce, nejdříve však dnem podání této přihlášky.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se