Hlášení změny adresy nebo jména a příjmení

Tiskopis slouží k ohlášení změny adresy nebo jména a příjmení u výplat důchodů poukazovaných na účet nebo vyplácených v hotovosti prostřednictvím pošty podle ust. § 50 zákona č. 582/1991 Sb.

89 112 5
Potvrzení o žití – anglicky

Tiskopis slouží k ověření podmínky nároku na výplatu důchodu klientům trvale žijícím mimo území ČR.

Potvrzení o žití – bulharsky

Tiskopis slouží k ověření podmínky nároku na výplatu důchodu klientům trvale žijícím mimo území ČR.

Potvrzení o žití – česky

Tiskopis slouží k ověření podmínky nároku na výplatu důchodu klientům trvale žijícím mimo území ČR.

Potvrzení o žití – francouzsky

Tiskopis slouží k ověření podmínky nároku na výplatu důchodu klientům trvale žijícím mimo území ČR.

Potvrzení o žití – italsky

Tiskopis slouží k ověření podmínky nároku na výplatu důchodu klientům trvale žijícím mimo území ČR.

Potvrzení o žití – japonsky

Tiskopis slouží k ověření podmínky nároku na výplatu důchodu klientům trvale žijícím mimo území ČR.

Potvrzení o žití – korejsky

Tiskopis slouží k ověření podmínky nároku na výplatu důchodu klientům trvale žijícím mimo území ČR.

Potvrzení o žití – německy

Tiskopis slouží k ověření podmínky nároku na výplatu důchodu klientům trvale žijícím mimo území ČR.

Potvrzení o žití – polsky

Tiskopis slouží k ověření podmínky nároku na výplatu důchodu klientům trvale žijícím mimo území ČR.

Potvrzení o žití – rusky

Tiskopis slouží k ověření podmínky nároku na výplatu důchodu klientům trvale žijícím mimo území ČR.

Potvrzení o žití – španělsky

Tiskopis slouží k ověření podmínky nároku na výplatu důchodu klientům trvale žijícím mimo území ČR.

Potvrzení o žití – ukrajinsky

Tiskopis slouží k ověření podmínky nároku na výplatu důchodu klientům trvale žijícím mimo území ČR.

Pověření k eSlužbám ČSSZ (FO nebo OSVČ pověřuje fyzickou osobu)

Tiskopis umožňuje fyzické osobě nebo OSVČ pověřit jiné subjekty k elektronickým úkonům vůči ČSSZ.

Pověření k eSlužbám ČSSZ (FO nebo OSVČ pověřuje právnickou osobu)

Tiskopis umožňuje fyzické osobě nebo OSVČ pověřit jiné subjekty k elektronickým úkonům vůči ČSSZ.

Profesní dotazník

Tiskopis slouží pro doložení údajů o dosaženém vzdělání, zkušenostech a znalostech a o předchozích výdělečných činnostech při řízení ve věci invalidního důchodu a přiznání statusu osoby zdravotně znevýhodněné.

Příloha k žádosti o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet - státy EU, EHP, Švýcarsko

Tiskopis je určen výhradně pro žadatele o důchod, kteří trvale žijí v ČR a žádají o přiznání důchodu i od jiného státu než je ČR. Přiznaný důchod se zasílá na účet vedený bankou v ČR.

Žádost o dorovnávací přídavek podle § 106a zákona č. 155/1995 Sb.

Tiskopis slouží k uplatnění žádosti o dorovnávací přídavek k českému starobnímu důchodu podle § 106a zákona č. 155/1995 Sb.

Žádost o jednorázovou peněžní částku nahrazující příplatky a zvláštní příspěvek k důchodu

Určeno pro osoby uvedené v § 1 nařízení vlády č. 622/2004 Sb. a v § 1 a 5 zákona č. 357/2005 Sb., jimž nárok na příplatek k důchodu nebo na zvláštní příspěvek k důchodu nevznikl jen proto, že nepobírají důchod z českého důchodového pojištění.

Žádost o přepočet důchodu podle čl. 87 odst. 5 až 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004

Tiskopis slouží k uplatnění žádosti o přepočet vypláceného důchodu podle čl. 87 odst. 5 až 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004.

Žádost o příplatek k důchodu (PDO)

Určeno pro osoby definované v § 1 zákona č. 357/2005 Sb.

Žádost o příplatek k důchodu (PPV)

Určeno pro osoby definované v § 1 nařízení vlády č. 622/2004 Sb.

Žádost o přiznání zvláštního příspěvku k důchodu

Určeno pro osoby definované v § 5 zákona č 357/2005 Sb.

Žádost o úpravu důchodu podle zákona č. 262/2011 Sb.

Určeno pro účastníky odboje a odporu proti komunismu – držitele osvědčení podle zákona č. 262/2011 Sb. a vdovy či vdovce po těchto osobách.

Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky) v České republice

Tiskopis slouží k uplatnění žádosti klienta o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky), tj. majitele účtu v České republice.

89 111 10
Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice - majitel účtu

Tiskopis slouží k uplatnění žádosti klienta o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet fyzické osoby v České republice

89 109 14
Žádost o zastavení výplaty/uvolnění/úpravu starobního důchodu

Tiskopis slouží k uplatnění žádosti klienta o zastavení či uvolnění výplaty nebo o úpravu starobního důchodu.

Žádost o zrušení výplaty důchodu poukazem na účet

Tiskopis slouží k uplatnění žádosti příjemce důchodu (tj. důchodce, zákonného  zástupce, opatrovníka, zástupce dle § 49 a 50 občanského zákoníku nebo zvláštního příjemce) o zrušení výplaty důchodu poukazem na jeho účet nebo na účet jeho manžela (manželky), tj. majitele účtu v České republice. Tiskopisem může rovněž požádat majitel účtu o zrušení výplaty důchodu manžela (manželky) na svůj účet.

89 110 14
Žádost o zvýšení příplatku k důchodu (PDO)

Určeno pro stanovený okruh pozůstalých osob po účastnících národního boje za osvobození, definovaný v zákoně č. 357/2005 Sb.

Žádost o zvýšení příplatku k důchodu (PPV)

Určeno pro stanovený okruh pozůstalých osob po soudně rehabilitovaných osobách zemřelých při věznění, definovaný v nařízení vlády č. 622/2004 Sb.

Žádost osoby žijící mimo území České republiky o výplatu českého důchodu poukazem na účet

Tiskopis je určen výhradně pro klienty, kteří trvale žijí mimo území ČR a žádají o zařízení výplaty svého důchodu na účet v zahraničí nebo na účet v ČR.

Žádosti o uvolnění důchodu vdov podle § 82a zákona č. 155/1995 Sb.

  • Žádost o zvýšení vdovského důchodu vypláceného v omezené výši
  • Žádost o uvolnění výplaty vdovského důchodu

Tiskopisy pro pověření

Plná moc (řízení o přiznání důchodu)

Tiskopis umožňuje pověřit jinou fyzickou osobu k sepsání žádosti o přiznání důchodu, popř. k zastoupení pro celé řízení o přiznání důchodu.