Žádost o moldavský důchod pro žadatele s bydlištěm v České republice - tiskopis MD/CZ 202

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Žádost o moldavský důchod pro žadatele s bydlištěm v České republice - tiskopis MD/CZ 202

Tiskopis slouží osobám s bydlištěm v České republice, které žádají o moldavský důchod podle Smlouvy mezi ČR a Moldavskou republikou o sociálním zabezpečení (č. 85/2012 Sb. m. s.). Lze jej uplatnit pro žádost o starobní, invalidní, pozůstalostní důchod.

Tiskopis vyplňte hůlkovým písmem nebo elektronicky. Vyplněný tiskopis odevzdejte na příslušné OSSZ. Tato instituce postoupí Vaši žádost o důchod na adresu:

ČSSZ
Křížová 25
225 08 Praha 5
Česká republika

www.cssz.cz

ČSSZ k tiskopisu připojí potvrzení o Vašich dobách pojištění v ČR a po případném doplnění dalších potřebných údajů vše odešle moldavskému nositeli pojištění (Národní úřad pro sociální pojištění).

​​​​​​Podrobnější informace o nárocích na důchod podle této Smlouvy naleznete na webových stránkách ČSSZ v sekci Mezinárodní smlouvy.