Oznámení o zastoupení pro účely Žádosti o důchod online

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Oznámení o zastoupení pro účely Žádosti o důchod online

Tiskopis slouží k prokázání zastoupení žadatele, který žádá o dávku důchodového pojištění v zastoupení prostřednictvím online služby Žádost o důchod on-line.

Tiskopis slouží k prokázání zastoupení žadatele, který žádá o dávku důchodového pojištění v zastoupení prostřednictvím online služby Žádost o důchod on-line. Tiskopis je určen pro vyplnění zástupcem. Údaje o něm se předvyplní, pokud tiskopis bude vyplňovat přihlášená osoba, jinak je vyplní ručně. Dále zástupce vyplní údaje o zastoupeném, tj. žadateli o důchod, a vybere odpovídající status zastoupení (opatrovník, zákonný zástupce, zmocněnec apod.) a jako přílohu přiloží doklad prokazující danou formu zastoupení – příloha není vyžadována u rodiče jako zákonného zástupce dítěte. Pakliže je zástupcem právnická osoba (např. obec jako veřejný opatrovník), je nutné, aby vyplnila údaje o pověřené fyzické osobě a listinu prokazující pověření připojila jako přílohu. Po zaevidování zastoupení v systému ČSSZ je možné prostřednictvím on-line služby ZDOL podat za zastoupeného žádost o důchod. S podáním žádosti doporučujeme vyčkat 3 -5 pracovních dní, než bude zastoupení v systému zpracováno a zaevidováno.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se