Žádost o český důchod pro žadatele s bydlištěm v Koreji – tiskopis CZ/KR 202

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Žádost o český důchod pro žadatele s bydlištěm v Koreji – tiskopis CZ/KR 202

Tiskopis slouží osobám s bydlištěm v Koreji, které žádají o český důchod podle Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi ČR a Korejskou republikou (č. 80/2008 Sb. m. s.). Lze jej uplatnit pro žádost o starobní, invalidní, pozůstalostní důchod.

Vyplněný tiskopis odevzdejte níže uvedené instituci, nebo její regionální pobočce podle místa bydliště žadatele, která postoupí žádost o důchod ČSSZ k vyřízení:

National Pension Service
Center for International Affairs
22nd Fl. Namsan Square Bldg.
173 Toegyero, Jung-gu
Seoul 04554
KOREA

www.nps.or.kr

V případě, že žádáte o český invalidní důchod, zajistěte si prosím i vyplnění Lékařské zprávy (Korea) - tiskopis CZ/KR 213.

​​​​​​​Podrobnější informace o nárocích na důchod podle této Smlouvy naleznete na webových stránkách ČSSZ v sekci Mezinárodní smlouvy.

V případě, že žádáte o český invalidní důchod, zajistěte si i vyplnění Lékařské zprávy (Korea) - tiskopis CZ/KR 213 svým ošetřujícím lékařem a vyplněný formulář připojte prosím k žádosti o důchod.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se