Žádost o australský důchod pro žadatele s bydlištěm v České republice

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Žádost o australský důchod pro žadatele s bydlištěm v České republice

Tiskopisy jsou určeny pro žadatele bydlící v České republice k uplatnění žádosti o australský důchod podle Smlouvy mezi ČR a Austrálií o sociálním zabezpečení (č. 58/2011 Sb. m. s.).

Tiskopis Žádost o australský starobní důchod (AUS 140-1807cz) slouží k uplatnění žádosti o australský starobní důchod. Před vlastním tiskopisem jsou umístěny Poznámky k žádosti o australský starobní důchod, které je třeba před vyplněním tiskopisu přečíst. K tiskopisu Žádost o australský starobní důchod je třeba připojit vyplněný tiskopis Příjem a majetek (Income and Assets).

​​​​​​​Tiskopis Příjem a majetek (Income and Assets) slouží jako příloha k tiskopisu Žádost o australský starobní důchod. Důchod podle australských právních předpisů je příjmově testovanou dávkou, tj. je vyplácen v závislosti na výši příjmu a majetku nejen žadatele, ale i jeho manželky (manžela) / partnerky (partnera), a proto musí žadatel o důchod vyplnit též tento tiskopis.

Tiskopisy vyplňte hůlkovým písmem nebo elektronicky. Vyplněné tiskopisy odevzdejte na příslušné OSSZ. Tato instituce postoupí Vaši žádost o důchod na adresu:

ČSSZ
Křížová 25
225 08 Praha 5
Česká republika

www.cssz.cz

ČSSZ k tiskopisům připojí potvrzení o Vašich dobách pojištění v České republice a po případném doplnění dalších potřebných údajů vše odešle australskému nositeli pojištění. Australský nositel pojištění se na Vás případně může obrátit (písemně, telefonicky, e-mailem), pokud bude potřeba upřesnit nebo doplnit nějaké informace.

​​​​​​Podrobnější informace o nárocích na důchod podle této Smlouvy naleznete na webových stránkách ČSSZ v sekci Mezinárodní smlouvy.