Tiskopisy pro zařízení sociálních služeb

Kontrola nastavení počítače Načíst tiskopis ze souboru
Hlášení o ukončení pobytu klienta/klientky v zařízení sociálních služeb

Tiskopis je určen zařízením sociálních služeb k oznámení důvodů ukončení pobytu klienta (s výjimkou úmrtí), jehož výplata důchodu byla realizována formou hromadného výplatního seznamu k 15. dni v měsíci.

89 154 5
Hlášení o úmrtí klienta/klientky v zařízení sociálních služeb

Tiskopis je určen zařízením sociálních služeb výhradně k oznámení úmrtí klienta, a to bez ohledu na způsob výplaty jeho důchodu nebo provádění exekučních srážek z důchodu.

89 157 0
Podklad pro registraci nového zařízení sociálních služeb požadujícího zavedení výplaty dávek důchodového pojištění pro své klienty (dle § 116c zákona č. 582/1991 Sb.)

Tiskopis je určen pro zařízení sociálních služeb (dále jen ZSS), která dosud neprováděla výplatu důchodu klientům k 15. dni v měsíci a požadují zavedení tohoto typu výplaty nově.

89 101 0 1
Prohlášení opatrovníka (souhlas s výplatou důchodu opatrovance na účet zařízení sociálních služeb dle § 116c zákona č. 582/1991 Sb.)

Tiskopis je určen opatrovníkům (fyzickým i právnickým osobám) a slouží k udělení souhlasu s výplatou důchodu opatrovance na účet zařízení sociálních služeb. K tiskopisu je nutné přiložit rozsudek soudu o omezení svéprávnosti opatrovance.

Změna údajů zařízení sociálních služeb, provádějícího výplatu důchodů svým klientům dle § 116c zákona č. 582/1991 Sb.

Tiskopis je určen pro zařízení sociálních služeb (dále jen ZSS), která již provádějí výplatu důchodu svým klientům dle § 116c zákona č. 582/1991 Sb. k 15. dni v měsíci (mají přiděleno číslo ZSS) a ohlašují změnu údajů evidovaných v ČSSZ

Žádost o provádění výplaty dávek důchodového pojištění dle § 116c zákona č. 582/1991 Sb. – klient omezený ve svéprávnosti

Tiskopis je určen zařízením sociálních služeb (dále jen ZSS), které žádají o provádění výplaty důchodu klienta omezeného ve svéprávnosti k 15. dni v měsíci na účet ZSS v souladu s výše uvedeným ustanovením. Opatrovník klienta ZSS omezeného ve svéprávnosti souhlasí s tím, aby byla výplata důchodu jeho opatrovance zasílána na účet ZSS.

89 104 0
Žádost o provádění výplaty dávek důchodového pojištění dle § 116c zákona č. 582/1991 Sb.

Tiskopis je určen zařízením sociálních služeb (dále jen ZSS), které se souhlasem klienta žádají o provádění výplaty jeho důchodu k 15. dni v měsíci na účet ZSS v souladu s výše uvedeným ustanovením.

89 105 0
Žádost o provádění výplaty dávek důchodového pojištění s exekuční srážkou dle § 116c zákona č. 582/1991 Sb. - klient omezený ve svéprávnosti

Tiskopis je určen zařízením sociálních služeb (dále jen ZSS), které žádají o provádění výplaty důchodu s exekuční srážkou klienta omezeného ve svéprávnosti k 15. dni v měsíci na účet ZSS v souladu s výše uvedeným ustanovením. Opatrovník klienta ZSS omezeného ve svéprávnosti souhlasí s tím, aby byla výplata důchodu jeho opatrovance zasílána na účet ZSS.

89 102 0
Žádost o provádění výplaty dávek důchodového pojištění s exekuční srážkou dle § 116c zákona č. 582/1991 Sb.

Tiskopis je určen zařízením sociálních služeb (dále jen ZSS), které se souhlasem klienta žádají o provádění výplaty jeho důchodu s exekuční srážkou, k 15. dni v měsíci na účet ZSS v souladu s výše uvedeným ustanovením.

89 103 0