Žádost o ošetřovné při vzniku potřeby ošetřování (péče) v jiném členském státě EU / smluvním státě

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Žádost o ošetřovné při vzniku potřeby ošetřování (péče) v jiném členském státě EU / smluvním státě

Potřebu ošetřování/péče dítěte nebo jiného člena domácnosti doloží žadatel potvrzením ošetřujícího lékaře o nezbytnosti ošetřování nemocného člena domácnosti, potvrzením o nařízení karantény, potvrzením o uzavření dětského výchovného zařízení apod. Tyto doklady spolu s tiskopisem žadatel o ošetřovné předloží (příp. zašle, pokud se dlouhodobě zdržuje v jiném členském státě) prostřednictvím zaměstnavatele OSSZ, která na základě předložených dokladů posoudí, zda je dostatečně doložena potřeba ošetřování (péče).

​​​​​​V případě, že potřeba ošetřování/péče je náležitě doložena a jsou splněny všechny podmínky pro nárok na dávku, tuto dávku OSSZ žadateli vyplatí.

POUČENÍ
Ošetřovné se poukazuje na účet zaměstnance u peněžního ústavu v ČR nebo se vyplácí v hotovosti prostřednictvím držitele poštovní licence, tj. poštovní poukázkou. V případě výplaty dávky v hotovosti poštovní poukázkou hradí náklady za doručení příjemce ošetřovného.

Na základě žádosti pojištěnce se ošetřovné vyplácí do ciziny jen na účet pojištěnce u banky v cizině. Náklady této výplaty platí příjemce ošetřovného. V tomto případě je třeba uvést číslo účtu ve tvaru IBAN, název účtu příjemce, název, adresu a stát banky v cizině, ID kód banky a typ ID banky (např. BIC SWIFT kód). Výše nákladů na výplatu dávky v takovém případě činí při výplatě do státu Evropské unie 60 Kč, při výplatě do jiného zahraničního státu je individuální a může se pohybovat od 150 do 800 Kč. Zprostředkující banky mohou dále připočítat i své výlohy.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se