Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti

Tiskopis vystavuje výhradně ošetřující lékař při vzniku dočasné pracovní neschopnosti. I. díl tiskopisu – hlášení ošetřujícího lékaře o vzniku dočasné pracovní neschopnosti – odesílá ošetřující lékař příslušné OSSZ. II. díl tiskopisu – průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce. III. díl tiskopisu – hlášení ošetřujícího lékaře o ukončení dočasné pracovní neschopnosti – odesílá ošetřující lékař příslušné OSSZ.

Tiskopis je k dispozici pouze v tištěné podobě na OSSZ. Uplatňuje se za situace, kdy ošetřující lékař nemůže z prokazatelných objektivních technických důvodů plnit stanovené povinnosti v elektronické podobě zasláním na elektronickou adresu určenou orgánem nemocenského pojištění.