Žádost o americký důchod pro žadatele s bydlištěm v České republice

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Žádost o americký důchod pro žadatele s bydlištěm v České republice

Tiskopisy slouží osobám s bydlištěm v České republice, které žádají o americký důchod podle Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi ČR a Spojenými státy americkými (č. 85/2008 Sb. m. s.).

Tiskopis SSA 2490 – BK (Application for Benefits under a U.S. Agreement) slouží pro uplatnění žádosti o americký starobní, invalidní, pozůstalostní důchod. K tiskopisu SSA 2490 – BK je třeba připojit vyplněný tiskopis Dodatek k žádosti o dávky z USA.
​​​​​​Překlad Tiskopisu SSA 2490 – BK (Translation of Form SSA 2490 – BK) do češtiny není určen k vyplnění, slouží pouze pro porozumění originálnímu tiskopisu SSA 2490 – BK, který je v angličtině.

Tiskopis Dodatek k žádosti o dávky z USA (Supplement to Claim for U.S. Benefits – tiskopis WZ0-CZ-01) slouží jako příloha k tiskopisu SSA 2490 – BK. Tiskopisy vyplňte hůlkovým písmem nebo elektronicky.

Vyplněné tiskopisy odevzdejte na příslušné OSSZ. Tato instituce postoupí Vaši žádost o důchod na adresu:

ČSSZ
Křížová 25
225 08 Praha 5
Česká republika

www.cssz.cz

ČSSZ k tiskopisům připojí potvrzení o Vašich dobách pojištění v České republice a po případném doplnění dalších potřebných údajů vše odešle americkému nositeli pojištění. Americký nositel pojištění, nebo jeho kontaktní místo pro střední Evropu ve Varšavě (Federal Benefits Unit Warsaw), se na Vás případně může obrátit (písemně, telefonicky, e-mailem), pokud bude potřeba upřesnit nebo doplnit nějaké informace.

Podrobnější informace o nárocích na důchod podle této Smlouvy naleznete na webových stránkách ČSSZ v sekci Mezinárodní smlouvy.