Potvrzení o nařízení karantény

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Potvrzení o nařízení karantény

Tiskopis vystavuje výhradně orgán ochrany veřejného zdraví (ošetřující lékař) při nařízení karantény. I. díl tiskopisu – oznámení o nařízení karantény – zaměstnanec odevzdává svému zaměstnavateli, u kterého se uplatňuje nárok na náhradu mzdy za prvních 14 kalendářních dnů trvání karantény. II. díl tiskopisu – hlášení OSSZ o nařízení karantény – odesílá příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (ošetřující lékař) příslušné OSSZ. III. díl tiskopisu – potvrzení o nařízení karantény pro uplatnění nároku na nemocenské – podávají zaměstnanci v případě karantény delší než 14 kalendářních dnů u svého zaměstnavatele, který jej předá příslušné OSSZ. Osoby dobrovolně nemocensky pojištěné podávají tento díl tiskopisu přímo u příslušné OSSZ. IV. díl tiskopisu – oznámení o ukončení karantény – podávají zaměstnanci u svého zaměstnavatele, který jej předá příslušné OSSZ. Osoby dobrovolně nemocensky pojištěné podávají žádost přímo u příslušné OSSZ. Tento díl tiskopisu se neodevzdává OSSZ, pokud karanténa trvala méně než 15 kalendářních dnů. V. díl tiskopisu – hlášení OSSZ o ukončení karantény – odešle orgán ochrany veřejného zdraví (ošetřující lékař) příslušné OSSZ.