Odhláška z dobrovolné účasti na důchodovém pojištění

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Odhláška z dobrovolné účasti na důchodovém pojištění

Osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění může podat kdykoliv odhlášku z tohoto pojištění.

Občan dobrovolně účastný důchodového pojištění (podle § 6 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb.) je povinen podat odhlášku z účasti na důchodovém pojištění v případě, že přestaly být splněny podmínky pro tuto účast, a to do osmi dnů. Pokud tento občan nepodá v dané lhůtě odhlášku z dobrovolné účasti na důchodovém pojištění, považuje se za osobu účastnou důchodového pojištění podle § 6 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., pokud již neuplynula lhůta uvedená v tomto ustanovení.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se