Žádost o český důchod pro žadatele s bydlištěm v Austrálii - tiskopis CZ/AU 202

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Žádost o český důchod pro žadatele s bydlištěm v Austrálii - tiskopis CZ/AU 202

Tiskopis slouží osobám s bydlištěm v Austrálii, které žádají o český důchod podle Smlouvy mezi ČR a Austrálií o sociálním zabezpečení (č. 58/2011 Sb. m. s.). Lze jej uplatnit pro žádost o starobní, invalidní, pozůstalostní důchod.

Vyplněný tiskopis odevzdejte níže uvedené instituci, nebo její regionální pobočce podle místa bydliště žadatele, která postoupí žádost o důchod ČSSZ k vyřízení:

Department of Human Services
International Services
Box 7809
Canberra BC ACT 2610
AUSTRALIA

www.humanservices.gov.au

Podrobnější informace o nárocích na důchod podle této Smlouvy naleznete na webových stránkách ČSSZ v sekci Mezinárodní smlouvy.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se