Žádost o český důchod pro žadatele s bydlištěm v Indii - tiskopis CZ/IN 202

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Žádost o český důchod pro žadatele s bydlištěm v Indii - tiskopis CZ/IN 202

Tiskopis slouží osobám s bydlištěm v Indii, které žádají o český důchod podle Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi ČR a Indickou republikou (č. 45/2014 Sb. m. s.). Lze jej uplatnit pro žádost o starobní, invalidní, pozůstalostní důchod.

Vyplněný tiskopis odevzdejte svému poslednímu zaměstnavateli, který jej postoupí indickému nositeli pojištění Employees´ Provident Fund Organisation (Správa zaměstnaneckého spořícího fondu).

Tato instituce postoupí Vaši žádost o důchod spolu s potvrzením o Vašich dobách pojištění v Indii ČSSZ k vyřízení. V případě potřeby Vás požádá o doplnění dalších informací.

Podrobnější informace o nárocích na důchod podle této Smlouvy naleznete na webových stránkách ČSSZ v sekci Mezinárodní smlouvy.