Žádost o český důchod pro žadatele s bydlištěm v Albánii - tiskopis AL/CZ 202

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Žádost o český důchod pro žadatele s bydlištěm v Albánii - tiskopis AL/CZ 202

Tiskopis slouží osobám s bydlištěm v Albánii, které žádají o český důchod podle Smlouvy mezi ČR a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení (č. 2/2017 Sb. m. s.). Lze jej uplatnit pro žádost o starobní, invalidní, pozůstalostní důchod.

Vyplněný tiskopis odevzdejte níže uvedené instituci nebo její regionální pobočce podle místa bydliště žadatele:

Instituti i Sigurimeve Shoqërore
Rruga e Durrësit, nr. 83
1001 Tiranë
SHQIPËRI (ALBANIA)

http://www.issh.gov.al/

Tato instituce postoupí Vaši žádost o důchod ČSSZ k vyřízení. V případě potřeby Vás požádá o doplnění dalších informací.

Podrobnější informace o nárocích na důchod podle této Smlouvy naleznete na webových stránkách ČSSZ v sekci Mezinárodní smlouvy.

žárovka

Přihlaste se a vyplňte snadněji

Pokud jste se přihlásil/a, údaje registrované o Vaší osobě budou po otevření tiskopisu vyplněny automaticky.

Přihlaste se