Žádost o kanadský důchod pro žadatele s bydlištěm v České republice

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Box - Tiskopis

Žádost o kanadský důchod pro žadatele s bydlištěm v České republice

Tiskopisy slouží osobám s bydlištěm v České republice, které žádají o kanadský důchod podle Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi ČR a Kanadou (č. 1/2003 Sb. m. s.).

Tiskopis GE-CAN 1 – Žádost o starobní a pozůstalostní důchod (anglicky, francouzsky) slouží k uplatnění žádosti o kanadský starobní a pozůstalostní důchod.
Tiskopis GE-CAN 1 – Žádost o starobní a pozůstalostní důchod (česky) není určen k vyplnění, slouží pouze pro porozumění originálnímu tiskopisu GE-CAN 1, který je v angličtině a ve francouzštině.
Návod pro vyplnění tiskopisu GE-CAN 1 – Žádost o starobní a pozůstalostní důchod je k dispozici v české, v anglické i ve francouzské jazykové verzi.

Tiskopis GE-CAN 1 (DI) – Žádost o invalidní důchod (anglicky, francouzsky) slouží k uplatnění žádosti o kanadský invalidní důchod. K tiskopisu GE-CAN 1 (DI) je třeba připojit vyplněný tiskopis Dotazník k žádosti o invalidní důchod.
Tiskopis GE-CAN 1 (DI) – Žádost o invalidní důchod (česky) slouží pouze pro porozumění originálnímu tiskopisu GE-CAN 1 (DI), který je v angličtině a ve francouzštině.

Tiskopis Dotazník k žádosti o invalidní důchod (anglicky, francouzsky) slouží jako příloha k tiskopisu GE-CAN 1 (DI).
Tiskopis Dotazník k žádosti o invalidní důchod (česky) slouží pouze pro porozumění originálnímu tiskopisu Dotazník k žádosti o invalidní důchod, který je v angličtině a ve francouzštině.

Tiskopis GE-CAN 3 – Žádost o dětské dávky (anglicky, francouzsky) slouží jako žádost o kanadské dětské dávky.
Tiskopis GE-CAN 3 – Žádost o dětské dávky (česky) slouží pouze pro porozumění originálnímu tiskopisu GE-CAN 3, který je v angličtině a ve francouzštině.

Tiskopis (tiskopisy) vyplňte hůlkovým písmem nebo elektronicky. Vyplněný tiskopis (vyplněné tiskopisy) odevzdejte na příslušné OSSZ. Tato instituce postoupí Vaši žádost o důchod na adresu:

ČSSZ
Křížová 25
225 08 Praha 5
Česká republika

www.cssz.cz

ČSSZ k tiskopisu (tiskopisům) připojí potvrzení o Vašich dobách pojištění v České republice a po případném doplnění dalších potřebných údajů vše odešle kanadskému nositeli pojištění. Kanadský nositel pojištění se na Vás případně může obrátit (písemně, telefonicky, e-mailem), pokud bude potřeba upřesnit nebo doplnit nějaké informace.

Podrobnější informace o nárocích na důchod podle této Smlouvy naleznete na webových stránkách ČSSZ v sekci Mezinárodní smlouvy.