Náhradní hlášení

Box - Tiskopis

Náhradní hlášení

Tiskopis vystavuje výhradně ošetřující lékař v případech ztráty jednoho z dílů tiskopisu „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti“, který se skládá z I. dílu – Hlášení ošetřujícího lékaře o vzniku dočasné pracovní neschopnosti, II. dílu – Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce, a III. dílu – Hlášení ošetřujícího lékaře o ukončení dočasné pracovní neschopnosti.

Tiskopis je k dispozici pouze v tištěné podobě na OSSZ.